مشخصات تالار و باغ تالارگلستان

مدیریت: کامرانی

تالار و باغ تالار | تالار و باغ تالارگلستان

اطلاعات تماس

 • مدیریت:

  کامرانی

 • آدرس:

  جاده طرقبه ( ویلاشهر )- امام رضا 8- باغسرای گلستان

 • تلفن:

  35510544 - 09153151922 - 09151111779

 • وب سایت:

 • ایمیل:

 • تلگرام:

 • اینستاگرام:

اتاق عقد

اتاق عقد مجزا

اتاق عقد داخال سالن

جایگاه عروس و داماد

سفره عقد

شمع آرایی

مشعل آرایی

گل آرایی

آتش بازی

نورپردازی

موزیک

سفره خانه سنتی

پارکینگ

نام

نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.

نام

نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.

نام

نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.نظر کاربر در این قسمت قرار می گیرد.