مشخصات تالار و باغ تالار وصال

تالار و باغ تالار | تالار و باغ تالار وصال

اطلاعات تماس

  • آدرس:

    مشهد -جاده شاندیز -روبروی مدرس 11 -انتهای کوچه درخت بید- باغ تالار وصال

  • تلفن:

    35593631-09901153034 -09901153033

  • وب سایت:

  • ایمیل: