مشخصات پوست مو و لیزر آراد

کلینیک پوست، مو و زیبایی | پوست مو و لیزر آراد

اطلاعات تماس

  • آدرس:

    بلواروکیل آباد / بعدازدانش آموز / بین دانش آموز و آموزش / درمانگاه پوست مو و لیزر آراد مشهد

  • تلفن:

    38935526-38935527 - 09157353551

  • وب سایت:

  • ایمیل: